تبلیغات

تعبیر خواب بازو – زخمی شدن بازو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بازو – معنی دیدن بازوی کبود شدهتعبیر خواب بازو - زخمی شدن بازو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بازو – زخمی شدن بازو در خواب چه تعبیری دارد؟

معنی دیدن بازو در خواب چه می باشد؟ دیدن بازو در خواب نمادی است از عمل یا دانش. بالا بردن بازوان در خواب نشانه تعهد است، حال آن که خم کردن آن ها به معنای این است که شما در زندگی تان حالت تهاجمی به خود گرفته اید. با تعبیر خواب نسیم فان همراه باشید.

تعبیر خواب بازو 

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن بازو در خواب بر شش وجه بود.

اول: برادر

دوم: فرزند

سوم: شریک

چهارم: دوست

پنچم: پسرعمو

ششم: همسایه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

بازوی در خواب برادر بود یا فرزند یا دوست معتمد یا انباز.

اگر بیند که بازوی وی قوی بود، دلیل که وی را از ایشان منفعت و قوت رسد.اگر به خلاف این بیند، دلیل که او را هیچ فائده و قوت از ایشان نباشد.اگر بیند که بازوی او افتاد یا اگر کسی بازوی او را ببرید، دلیل که برادر یا دوست یا انباز رحلت کند یا از وی مفارقت جویند.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب بازوى خودتان را دیدید، نشانه‏ى پذیرفتن انجام کارهاى مشکل است.

دیدن بازوى پر مو در خواب، نشان دهنده‏ى پیشرفت در امور کارى است.

در سر زمین رویاها آمده:

شما بازوهای قشنگی دارید : رفاقتهای بزرگ و درسطح بالاخواهید داشت .

بازوهای شما پر از مو است : ثروتمند خواهید شد .

خواب بازوهای خودتان : یک پیروزی بزرگ بر مخالفانتان .

تعبیر خواب بازو - زخمی شدن بازو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بازو – زخمی شدن بازو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیرخواب بیماری بر روی بازو

کتاب سرزمین رویاها:

یک بیماری پوستی روی بازو: شما کار زیاد و بی نتیجه می‌کنید.

بازوی شما کک و مک دارد: باید روش زندگیتان را بکلی اصلاح کنید.

تعبیر خواب دیدن بازوی چپ و راست

تعبیر گری می گوید:

بازوی راست بیانگر ماهیت دوستانه تان است ( مدام دوست دارید در ارتباط باشید ) و اینکه انژی مردانه دارید

بازوی چپ بیانگر این است که شما ماهیت بالغ و حمایتی دارید و ویژگی های زنانه دارید.

معبران می گویند:

کلیه معبران بازو را در خواب برادر یا فرزند تعبیر کرده اند و یا هر دو به این صورت که بازوی راست را برادر دانسته اند و بازوی چپ را فرزند و چنان چه بیننده خواب برادر و فرزند نداشته باشد دوست است

تعبیر خواب بازوی شکسته

کتاب سرزمین رویاها:

یک مرد خواب ببیند که دوستش شکسته است: مشاجره

یک زن خواب ببیند که دستش شکسته است: شوهرش را از دست می‌دهد.

بازوی شما ضرب دیده: یکی از بستگان سلامتی‌اش در خطر است.

لیلا برایت میی گوید:

اگر خواب ببینید که بازویتان شکسته، به این معنا است که در ایجاد ارتباط با اطرافیانتان دچار مشکل می‌شوید.

تعبیر گری ممی گوید:

خواب دیدن اینکه بازو هایتان صدمه دیده بیانگر این است که شما در مراقبت از خود نتوان هستید . شما ممکن است حس کنید که آزادی تان یا فعالیت هایتان محدود می شود

تعبیر خواب بازو - زخمی شدن بازو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بازو – زخمی شدن بازو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بازوی قطع شده

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن بازوی قطع شده در خواب، بیانگر جدایی از یکی از نزدیکانتان است.

اگر در خواب ببینید بازوی کسی را قطع می‌کنید، علامت آن است که از همسر خود جدا خواهید شد، مراقب باشید که نیرنگ و فریب دیگران را نخورید.

کتاب سرزمین رویاه آمده:

بازوی راست شما قطع شده است: مرگ یک مرد در فامیلبازوی چپ شما قطع شده است: مرگ یک زن در فامیلبازوهای شما را قطع می‌کنند: یکی از نزدیکانتان را از دست می‌دهید.بازوی شما می‌شکند: خطرهای بزرگ در آینده نزدیک.بازوهای شما درد می‌کند: نتایج بد در کارهابازوی شما کثیف است: غم بزرگ

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینید بازویتان قطع شده به یکی از آن‌ها آسیب می‌رسد.

تعبیر گری می گوید:

از دست دادن هر کدام از بازو ها ممکن است بیانگر این باشد که از شناسایی ویژگی های مربوطه ناتوتنید

تعبیر خواب بازوی قوی وضعیف

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنان چه بازوی خود را نیرومند و قوی ببینید از برادر یا فرزند خویش بهره مند می‌شوید و سود می‌برید (این بستگی به راست و چپ دارد) چنان چه در خواب مشاهده کنید بازویتان ضعیف و لاغر شده خواب شما می‌گوید که از برادر و فرزندتان چشم امید نداشته باشید زیرا آن‌ها به شما یاری نخواهند داد و اگر هم بخواهند نمی‌توانند.اگر در خواب ببینید که بازوی چپ شما قوی است ولی بازوی راستتان ضعیف است و لاغر این معنی را دارد که فرزندی شایسته خواهید داشت ولی برادرتان در زندگی شما مفید و مؤثر واقع نخواهد شد. همین طور معنی و مفهوم برعکس می‌شود. اگر بازوی راستتان عضلانی و قوی باشد و چپ ضعیف.اینجا اختلافی هست بین معبران اسلامی و سنتی خودمان و معبران خارجی زیرا در خواب نامه‌های خارجی تا آن جا که من خوانده‌ام بازو را به همت و اراده تعبیر کرده و ندشته اند استحکام بازو و گردن پشت به شخصیت کاری و شغلی و اراده و همت شما باز می‌گردد.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب بازوی خود را بسیار کوچک دیدید، به این معنا است که با مردم با خوش‌رویی برخورد می‌کنید، دیدن بازوی پر مو در خواب، نشان دهنده‌ی پیشرفت در امور کاری است.

کتاب سرزمین رویاها:

بازوی شما بلند است: یک شادی بزرگ در انتظار شماست.

بازوی شما کوچک است: پول فراوان

بازوهای خیلی نازک: بزودی پولدار می‌شوید.

بازوهای شما بطور غیر طبیعی بزرگ هستند: شادی و رضایت

تعابیر مرتبط با موضوع اصلی

تعبیر خواب انگشت ، تعیبر خواب ابرو ، تعبیر خواب آیینه

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار