قیمت روز انواع گوشی موبایل در بازار

تبلیغات

قیمت روز انواع گوشی موبایل در بازار

مدلصفحه نمایش
اینچپردازندهحافظه رمحافظه داخلیدوربین
مگاپیکسلباتری
میلی آمپرقیمتGalaxy S7SAMOLED / 5.1

۲۵۶۰×۱۴۴۰

چهار هسته ای ۲٫۳ گیگاهرتز

چهار هسته ای ۱٫۶ گیگاهرتز

Exynos 8890 octa

۴ گیگابایت۳۲ گیگابایت۱۲۳۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy S7 EdgeSAMOLED / 5.5

۲۵۶۰×۱۴۴۰

چهار هسته ای ۲٫۳ گیگاهرتز

چهار هسته ای ۱٫۶ گیگاهرتز

Exynos 8890 octa

۴ گیگابایت۳۲ گیگابایت۱۲۳۶۰۰۲,۵۹۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy S6SAMOLED / 5.1

۲۵۶۰×۱۴۴۰

چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز و

چهار هسته ای ۲٫۱ گیگاهرتز

Exynos 7420

۳ گیگابایت۳۲ گیگابایت۱۶۲۵۵۰۱,۵۴۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy S6SAMOLED / 5.1

۲۵۶۰×۱۴۴۰

چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز و

چهار هسته ای ۲٫۱ گیگاهرتز

Exynos 7420

۳ گیگابایت۶۴ گیگابایت۱۶۲۵۵۰۱,۸۱۰,۰۰۰

(با گارانتی

سام سرویس)

+Galaxy S6 EdgeSAMOLED / 5.7

۲۵۶۰×۱۴۴۰

چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز و

چهار هسته ای ۲٫۱ گیگاهرتز

Exynos 7420

۴ گیگابایت۳۲ گیگابایت۱۶۳۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰

(با گارانتی

پارس مایکروتل)

Galaxy Note 5SAMOLED / 5.7

۲۵۶۰×۱۴۴۰

چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز و

چهار هسته ای ۲٫۱ گیگاهرتز

Exynos 7420

۴ گیگابایت۶۴ گیگابایت۱۶۳۰۰۰۲,۳۲۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy S6 EdgeSAMOLED / 5.1

۲۵۶۰×۱۴۴۰

چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز و

چهار هسته ای ۲٫۱ گیگاهرتز

Exynos 7420

۳ گیگابایت۳۲ گیگابایت۱۶۲۶۰۰۱,۸۰۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy S6 Edge
SAMOLED / 5.1

۲۵۶۰×۱۴۴۰

چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز و

چهار هسته ای ۲٫۱ گیگاهرتز

Exynos 7420

۳ گیگابایت۶۴ گیگابایت۱۶۲۶۰۰۲,۱۵۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy A9SAMOLED / 5.5

۱۹۲۰×۱۰۸۰

چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Cortex-A72 و

چهار هسته ای ۱٫۸ گیگاهرتز / Cortex-A53

MSM8976

۳ گیگابایت۳۲ گیگابایت۱۳۴۰۰۰۱,۸۳۰,۰۰۰

حدودی

Galaxy Note Edge
SAMOLED / 5.7

۲۵۶۰×۱۴۴۰

چهار هسته ای ۲٫۷ گیگاهرتز
Qualcomm Snapdragon 805۳ گیگابایت۳۲ گیگابایت۱۶۳۰۰۰۲,۶۶۰,۰۰۰Galaxy Note 4

Duos

SAMOLED / 5.7

۲۵۶۰×۱۴۴۰

چهار هسته ای ۲٫۷ گیگاهرتز
Qualcomm Snapdragon 805۳ گیگابایت۱۶ گیگابایت۱۶۳۰۰۰۲,۱۸۰,۰۰۰

(بدون گارانتی)

Galaxy Note 4

SM-910H

SAMOLED / 5.7

۲۵۶۰×۱۴۴۰

چهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز و

چهار هسته ای ۱٫۹ گیگاهرتز

Exynos 5433

۳ گیگابایت۳۲ گیگابایت۱۶۳۲۲۰۱,۵۵۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy Note 4

SM-910C

SAMOLED / 5.7

۲۵۶۰×۱۴۴۰

چهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز و

چهار هسته ای ۱٫۹ گیگاهرتز

Exynos 5433

۳ گیگابایت۳۲ گیگابایت۱۶۳۲۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰

(بدون گارانتی)

Galaxy Alpha
SAMOLED / 4.7

۱۲۸۰×۷۲۰

چهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز و

چهار هسته ای ۱٫۸ گیگاهرتز

Exynos 5430

۲ گیگابایت۳۲ گیگابایت۱۲۱۸۶۰۹۰۰,۰۰۰

(بدون گارانتی)

Galaxy S5

G900H

SAMOLED / 4.7

۱۹۲۰×۱۰۸۰

چهار هسته ای ۱٫۹ و

چهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز

Exynos 5 Octa 5422

۲ گیگابایت۱۶ گیگابایت۱۶۲۸۰۰۱,۱۷۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy S5

G900F

SAMOLED / 5.1

۱۹۲۰×۱۰۸۰

چهار هسته ای ۲٫۵ گیگاهرتز
MSM8974AC Snapdragon 801۲ گیگابایت۱۶ گیگابایت۱۶۲۸۰۰۱,۲۳۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy S5 DuosSAMOLED / 5.1

۱۹۲۰×۱۰۸۰

چهار هسته ای ۲٫۵ گیگاهرتز
Qualcomm MSM8974۲ گیگابایت۱۶ گیگابایت۱۶۲۸۰۰۱,۱۸۰,۰۰۰(بدون گارانتی)Galaxy S5 MiniSAMOLED / 4.5

۱۲۸۰×۷۲۰

چهار هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتز

Exynos 3 Quad 3470

۱٫۵ گیگابایت۱۶ گیگابایت۸۲۱۰۰۸۸۰,۰۰۰(بدون گارانتی)Galaxy S5 Mini DuosSAMOLED / 4.5

۱۲۸۰×۷۲۰

چهار هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتز

Exynos 3 Quad 3470

۱٫۵ گیگابایت۱۶ گیگابایت۸۲۱۰۰۹۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی)Galaxy K ZoomTFT/ 4.8

۱۲۸۰×۷۲۰

چهار هسته ای ۱٫۷ و

دو هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز

Exynos 5260

۲ گیگابایت۸ گیگابایت۲۰٫۷۲۴۳۰۹۰۰,۰۰۰

(بدون گارانتی)

Galaxy Star 2TFT/ 3.5

۴۸۰×۳۲۰

تک هسته ای ۱ گیگاهرتز۵۱۲ مگابایت۴ گیگابایت۲۱۳۰۰۲۴۰,۰۰۰

(بدون گارانتی)

Galaxy Star ProTFT/ 4.0

۸۰۰×۴۸۰

تک هسته ای ۱ گیگاهرتز۵۱۲ مگابایت۴ گیگابایت۲۱۵۰۰۲۳۰,۰۰۰

(با گارانتی

پارس مایکروتل)

Galaxy Note 3
N9005
SAMOLED / 5.7

۱۹۲۰×۱۰۸۰

چهار هسته ای ۲٫۳ گیگاهرتز

Snapdragon 800

۳ گیگابایت۳۲ گیگابایت۱۳۳۲۰۰۱,۴۸۰,۰۰۰

(بدون گارانتی)

Galaxy Note 3
N9005
SAMOLED / 5.7

۱۹۲۰×۱۰۸۰

چهار هسته ای ۲٫۳ گیگاهرتز

Snapdragon 800

۳ گیگابایت۱۶ گیگابایت۱۳۳۲۰۰۱,۳۸۵,۰۰۰

(بدون گارانتی)

Galaxy Note 3
N9000SAMOLED / 5.7

۱۹۲۰×۱۰۸۰

هشت هسته ای ۱٫۳/۱٫۹ گیگاهرتز

Exynos 5 Octa 5420

۳ گیگابایت۳۲ گیگابایت۱۳۳۲۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰

(بدون گارانتی)

Galaxy Note 3
NeoSAMOLED / 5.5

۱۲۸۰×۷۲۰

هشت هسته ای ۱٫۳/۱٫۷ گیگاهرتز

Exynos 5260

۲ گیگابایت۱۶ گیگابایت۸۳۱۰۰۱,۰۶۰,۰۰۰Galaxy S4 ZoomSAMOLED / 4.3

۹۶۰×۵۴۰

دو هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز

Pega-Dual +XMM6262

۱٫۵ گیگابایت۱۶ گیگابایت۱۶۲۳۳۰–Galaxy S4 mini

I9190

SAMOLED / 4.3

۹۶۰×۵۴۰

دو هسته ای ۱٫۷ گیگاهرتز

MSM8930 Snapdragon 400

۱٫۵ گیگابایت۸ گیگابایت۸۱۹۰۰۶۴۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy Mega 6.3 I9200SC-LCD / 6.3

۱۲۸۰×۷۲۰

دو هسته ای ۱٫۷ گیگاهرتز

MSM8930 Snapdragon 400

۱٫۵ گیگابایت۱۶ گیگابایت۸۳۲۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰

(بدون گارانتی)

Galaxy Mega 5.8 I9150TFT / 5.8

۹۶۰×۵۴۰

دو هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتز

Broadcom BCM28155

۱٫۵ گیگابایت۸ گیگابایت۸۲۶۰۰–Galaxy Win I8552TFT / 4.7

۸۰۰×۴۸۰

چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز

MSM8625Q Snapdragon 200

۱ گیگابایت۸ گیگابایت۵۲۰۰۰۵۰۰,۰۰۰

(با گارانتی)

Galaxy S4 Active 9295TFT / 5.0

۱۹۲۰×۱۰۸۰

چهار هسته ای ۱٫۹ گیگاهرتز

APQ8064T Snapdragon 600

۲ گیگابایت۱۶ گیگابایت۸۲۶۰۰–Galaxy S4 9500
SAMOLED / 5.0

۱۹۲۰×۱۰۸۰

هشت هسته ای

Exynos 5 Octa 5410

۲ گیگابایت۱۶ گیگابایت۱۳۲۶۰۰۹۳۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy S4 9500
SAMOLED / 5.0

۱۹۲۰×۱۰۸۰

هشت هسته ای

Exynos 5 Octa 5410

۲ گیگابایت۳۲ گیگابایت۱۳۲۶۰۰۱,۰۲۰,۰۰۰

(بدون گارانتی)

Galaxy S4 9505
SAMOLED / 5.0

۱۹۲۰×۱۰۸۰

چهار هسته ای ۱٫۹ گیگاهرتز

APQ8064T Snapdragon 600

۲ گیگابایت۱۶ گیگابایت۱۳۲۶۰۰۹۶۰,۰۰۰

(بدون گارانتی)

Galaxy E7
SAMOLED / 5.5

۱۲۸۰×۷۲۰

چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز

MSM8916 Snapdragon 410

۲ گیگابایت۱۶ گیگابایت۱۳۲۹۵۰۷۸۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy E5
SAMOLED / 5.0

۱۹۲۰×۱۰۸۰

چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز۱٫۵ گیگابایت۱۶ گیگابایت۸۲۴۰۰۷۵۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy J1
TFT / 4.3

۸۰۰×۴۸۰

دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز

Spreadtrum

۵۱۲ مگابایت۴ گیگابایت۵۱۸۵۰۳۵۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy A7
SAMOLED / 5.5

۱۹۲۰×۱۰۸۰

چهار هسته ای ۱٫۵ و

چهار هسته ای ۱٫۰ گیگاهرتز

MSM8939 Snapdragon 615

۲ گیگابایت۱۶ گیگابایت۱۳۲۶۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy A5
SAMOLED / 4.5

۱۲۸۰×۷۲۰

چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز

MSM8916 Snapdragon 410

۲ گیگابایت۱۶ گیگابایت۱۳۲۳۰۰۸۶۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy A3
SAMOLED / 4.5

۹۶۰×۵۴۰

چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز

MSM8916 Snapdragon 410

۱٫۵ گیگابایت۱۶ گیگابایت۸۱۹۰۰۶۷۰,۰۰۰

(با گارانتی

پارس مایکروتل)

Galaxy J5/ ۵٫۰

۱۲۸۰×۷۲۰

چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز

MSM8916 Snapdragon 410

۱٫۵ گیگابایت۸ گیگابایت۱۳۲۶۰۰۶۳۰,۰۰۰

(با گارانتی

هماهنگ)

Galaxy ACE 4
TFT / 4.0

۸۰۰×۴۸۰

دو هسته ای ۱٫۰ گیگاهرتز۵۱۲ مگابایت۴ گیگابایت۵۱۵۰۰۳۳۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy ACE 3
TFT / 4.0

۸۰۰×۴۸۰

دو هسته ای ۱٫۰ گیگاهرتز

Broadcom BCM21664

۱ گیگابایت۴ گیگابایت۵۱۵۰۰۴۱۰,۰۰۰

(با گارانتی)

Galaxy ACE DuosTFT / 3.5

۴۸۰×۳۲۰

تک هسته ای ۸۳۲ مگاهرتزی۵۱۲ مگابایت۳ گیگابایت۵۱۳۰۰۳۹۰,۰۰۰

(با گارانتی)

Galaxy Core II
TFT / 4.5

۸۰۰×۴۸۰

چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز۷۶۸ مگابایت۴ گیگابایت۵۲۰۰۰۴۵۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy Core PrimeTFT / 4.5

۸۰۰×۴۸۰

چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز

MSM8916 Snapdragon 410

۱ گیگابایت۸ گیگابایت۵۲۰۰۰۴۱۰,۰۰۰

(با گارانتی

هماهنگ)

Galaxy Young S6310D
TFT / 3.3

۴۸۰×۳۲۰

تک هسته ای ۱ گیگاهرتز

MSM7227A Snapdragon

۷۶۸ مگابایت۴ گیگابایت۳٫۱۵۱۳۰۰–Galaxy Grand I9082TFT / 5.0

۸۰۰×۴۸۰

دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز

Broadcom BCM23550

۱ گیگابایت۸ گیگابایت۸۲۱۰۰–Galaxy Grand Neo
TFT / 5.0

۸۰۰×۴۸۰

چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز

Broadcom BCM23550

۱ گیگابایت۸ گیگابایت۵۲۱۰۰۴۴۰,۰۰۰

(بدون گارانتی)

Galaxy Grand 2
TFT / 5.0

۱۲۸۰×۷۲۰

چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز

MSM8226 Snapdragon 400

۱٫۵ گیگابایت۸ گیگابایت۸۲۶۰۰۶۷۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy Grand Prime
TFT / 5.0

۹۶۰×۵۴۰

چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز

MSM8916 Snapdragon 410

۱ گیگابایت۸ گیگابایت۸۲۶۰۰۵۰۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy S IIISAMOLED / 4.0

۱۲۸۰×۷۲۰

چهار هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتز

Exynos 4412 Quad

۱ گیگابایت۱۶ گیگابایت۸۲۱۰۰–Galaxy S III Neo

I9300i

SAMOLED / 4.8

۱۲۸۰×۷۲۰

چهار هسته ای ۱٫۲ یا ۱٫۴ گیگاهرتز

MSM8226 Snapdragon 400

۱٫۵ گیگابایت۱۶ گیگابایت۸۲۱۰۰۶۳۵,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy S III mini

I8190

SAMOLED / 4.0

۸۰۰×۴۸۰

دو هسته ای ۱ گیگاهرتز

NovaThor U8420

۱ گیگابایت۸/۱۶ گیگابایت۵۱۵۰۰۴۹۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy Note II 7100SAMOLED / 5.5

۱۲۸۰×۷۲۰

چهار هسته ای ۱٫۶ گیگاهرتز

Exynos 4412 Quad

۲ گیگابایت۱۶
گیگابایت۸۳۱۰۰۸۶۰,۰۰۰

(با گارانتی)

Galaxy S Duos 2 S7582
TFT / 4.0

۸۰۰×۴۸۰

دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز

Broadcom BCM23550

۷۶۸ مگابایت۴ گیگابایت۵۱۵۰۰۳۶۰,۰۰۰

(با گارانتی

همراه سرویس)

Galaxy Pocket S5302TFT / 2.8

۳۲۰×۲۴۰

۸۳۲ مگاهرتز / Unknowm۲۵۶ مگابایت۳ گیگابایت۲۱۲۰۰–

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار